Organising Committee

PATRONS
 
DR ASHOK CHANDRAKAR DR N.K. GOYAL DR NITIN M. NAGARKAR DR GAUTAM PINCHA
ADVISORS
 
DR R.S. MATREJA DR S.K. AHLUWALIA DR AJIT DAHARWAL DR ANOOP VERMA DR RATAN TIWARI
 
DR (MRS) ANU NAGARKAR DR R.D. PATHAK DR J. GURURMURTHY DR S.M. IQBAL DR A.K. GARG
 
DR P.K. BANERJEE DR AJIT DEGWEKAR DR RAJESH TRIVEDI DR ARTI PANDEY
 
ORGANISING CHAIRMAN CO CHAIRMAN ORGANISING SECRETARY TREASURER
 
DR RAKESH GUPTA DR HANSA BANJARA DR ASHOK BAJAJ DR SHAILENDRA KESHARWANI
 
 
JOINT SECRETARY
 
DR DIGVIJAY SINGH DR RIPUDAMAN ARORA
 
 
RECEPTION COMMITTEE
 
DR ARVIND SAXENA DR SANJAY TIWARI DR RAGHVENDRA GAUR
 
 
REGISTRATION COMMITTEE
 
DR ANIL JAIN DR O P LEKHWANI DR MANYA ROY THAKUR
 
 
SOUVENIR COMMITTEE
 
DR SATISH RATHI DR SANTOSH JAISWAL DR UTPAL CHANDRAKAR
 
 
LIVE SURGICAL WORKSHOP COMMITTEE
 
DR SUNIL RAMNANI DR DURGESH GAJENDRA DR NIKHIL TAMBOLI
 
 
SCIENTIFIC COMMITTEE
 
DR VIPLAV DUTTA DR VARSHA MUNGUTWAR DR RUPA MEHTA DR ADITYA METHI
 
 
HOSPITALITY & CULTURAL COMMITTEE
 
DR ASHISH NIGAM DR RS KRISHNAN DR ANUJ JAULKAR